Stichting Special Heroes Nederland

Onbeperkt denken in mogelijkheden en kansen en onbeperkt doen: voor mensen met een beperking, partijen in het werkveld, onze partners en voor ons.

Samen met onze partners willen we ervoor zorgen dat meer mensen met een beperking – lichamelijk, verstandelijk, visueel of auditief, met gedragsstoornissen en autisme, en chronisch zieken – participeren in sport en cultuur.

Special Heroes Nederland staat voor agendasetting, zowel bij landelijke als regionale en lokale overheden. We delen kennis en expertise en zorgen actief voor een match tussen vraag en aanbod. We adviseren op basis van kengetallen en brengen organisaties met elkaar in verbinding. We inspireren en motiveren partners in de zorg, revalidatie, overheid, sport en het onderwijs om hun sport/beweeg- en cultuuraanbod voor mensen met een beperking te vergroten.

Waarvoor kunt u bij Special Heroes Nederland terecht:

  • Revalidatie, Sport en Bewegen
  • Art Heroes
  • Sport Heroes
  • Evenementen
  • Opleidingen en scholingen
  • Zo kan het ook!
  • De BeweegKuur
  • en nog veel meer ...

In ons informatieboekje vindt u een overzicht van onze werkterreinen en programma's.

 


Deel deze pagina