woensdag 7 augustus 2013

Impuls deskundigheidsbevordering: veel kennis gedeeld, opleidingen ontwikkeld en betere samenwerking ontstaan

Van 2010 tot en met 2012 hebben NOC*NSF / de Academie voor Sportkader en Onbeperkt Sportief (voorheen Stichting Gehandicaptensport Nederland) nauw samengewerkt vanuit de Impuls Gehandicaptensport. Er zijn verschillende activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd om de kwaliteit en kwantiteit van werkzaam kader binnen het werkterrein van gehandicaptensport een extra impuls te geven.

Verschillende projecten in georganiseerde, anders georganiseerde en ongeorganiseerde sport zijn gedurende deze periode afgerond. Deze projecten hebben tot resultaat dat veel kennis is gedeeld, opleidingen en bijscholingsmodules zijn ontwikkeld en meer en betere samenwerking is ontstaan.

Georganiseerde sport
Binnen de georganiseerde sport zijn 16 opleidingen ontwikkeld, waarnaast ook nog een aantal modules en sporttakspecifieke aanvullingen. Een groot aantal sportbonden heeft inmiddels opleidingen/modules op verschillende niveaus ontwikkeld, zowel binnen de projectperiode als daarbuiten. Doelgroepen zijn trainers, coaches, begeleiders en officials die met sporters met een handicap te maken hebben.

Hier vindt u documentatie, materialen en opleidingen die de sportbonden beschikbaar hebben als het gaat om gehandicaptensport. De inventarisatie hiervan heeft binnen de projectperiode plaatsgevonden. Tevens zijn er twee verschillende generieke leertrajecten ontwikkeld, welke zich toespitsen op sport voor mensen met een autistisch spectrum stoornis (autisme) en sport voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze generieke leertrajecten zijn bedoeld voor gediplomeerde sportleiders, sportleiders in opleiding en sportleiders die kennis en/of ervaring hebben met de doelgroep.

Voor meer informatie over de sportgenerieke bijscholingen kunt u terecht op de website van de Academie voor Sportkader.

Anders georganiseerde sport
Binnen de anders georganiseerde sport is Onbeperkt Sportief continu bezig om kader op te leiden om sport- en beweegactiviteiten beter te kunnen uitvoeren. Het gaat dan met name om sport en beweegactiviteiten die worden georganiseerd in het speciaal onderwijs en evenementen van Special Olympics. Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen en activiteiten zijn de ontwikkeling van een lessenreeks voor de doelgroep kinderen met een ernstige meervoudige handicap, scholingen voor het beroepsonderwijs met als thema’s Special Olympics en evenementen. Ook bij SailWise, een aanbieder van watersportvakanties voor mensen met een beperking, is er aandacht besteed aan het opleiden van kader. Zo krijgen de vrijwilligers van SailWise extra handvatten ten aanzien van o.a. preventie ongewenste seksuele intimiteiten.

Ongeorganiseerde sport
Binnen de ongeorganiseerde sport kent Onbeperkt Sportief twee programma’s waarbinnen specifieke activiteiten voor het kader van zorginstellingen en revalidatiecentra zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Voor het programma Zo kan het ook! zijn scholingen ontwikkeld voor begeleiders van cliënten. De scholingen gaven handvatten op het gebied van gezonde leefstijl en laagdrempelige beweegactiviteiten. Binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is er voornamelijk aandacht besteed aan Motivational Interviewing, gericht op het doorverwijzen en counselen van revalidanten van de revalidatie naar de (georganiseerde) sport.

Bekijk de uitgebreide beschrijving van welke producten en diensten zijn ontwikkeld binnen de projectperiode.