donderdag 11 juli 2013

Kennisnetwerk Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking

Uit het onderzoek GOUD (Gezond ouder met een verstandelijke beperking bij 1050 vijftig plussers met een verstandelijke beperking) is gebleken dat het overgrote deel van de volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking (VB) niet fit is (voor meer informatie: http://onbeperktgezond.nl/). Om de fitheid van mensen met een VB in kaart te brengen zijn fitheidstesten van groot belang. Echter, vanwege de cognitieve en vaak ook lichamelijke beperkingen van mensen met een VB zijn fitheidstesten die gebruikt worden in de algemene bevolking niet zonder meer bruikbaar. Daarnaast zijn er weinig doelgroepspecifieke normgegevens beschikbaar, nodig voor de interpretatie van de testresultaten. In het onderzoek GOUD is de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een uitgebreide selectie van fitheidstesten onderzocht bij vijftigplussers met een VB. Naar aanleiding van dit onderzoek ontstond de vraag naar een korte fitheidstest, geschikt voor een brede doelgroep met VB, die door fysiotherapeuten in het hele land gebruikt kan worden. Dit heeft geleid tot het kennisnetwerk Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking. Het kennisnetwerk beoogt een plek te worden waar fysiotherapeuten kennis over fitheid bij mensen met een VB kunnen uitwisselen en vergroten. Onderdelen van het kennisnetwerk zijn een gestandaardiseerde fitheidstest genaamd de VB-Fitscan, een anonieme groeiende database met fitheidgegevens en de Linked-in groep ‘Kennisnetwerk fitheid en verstandelijke beperking’. Het kennisnetwerk biedt daarmee mogelijkheden tot het standaardiseren en delen van gegevens over fitheid bij mensen met een VB. Lees verder