dinsdag 9 juli 2013

Onbeperkt Sportief: de nieuwe naam van Stichting Gehandicaptensport Nederland

Foto: Onthulling van de nieuwe naam door Willemijn Baken, directeur Onbeperkt Sportief en de heer H.M. Ostendorp, burgemeester Bunnik

- ambitie om meer mensen met een handicap structureel aan sport- en beweegactiviteiten te laten deelnemen blijft onverminderd groot -

Bunnik, 9 juli 2013 – Vanaf heden is Stichting Onbeperkt Sportief de officiële nieuwe naam van Stichting Gehandicaptensport Nederland. Tot 1 januari 2013 vormde Gehandicaptensport Nederland de koepelorganisatie voor de Stichting Gehandicaptensport Nederland, de Sportbond (Vereniging) Gehandicaptensport Nederland, SailWise, ‘t Packhuys en Special Olympics Nederland. Op basis van onderzoek en diverse bestuurlijke overleggen is besloten dat vanaf 1 januari jongstleden de organisaties SailWise, ‘t Packhuys en de Vereniging/Sportbond Gehandicaptensport Nederland als zelfstandige organisaties verder gaan. Eind december was Fonds Gehandicaptensport al verhuisd van Bunnik naar Amstelveen. Op dit moment zijn er dus nog twee organisaties in Bunnik gevestigd: Stichting Onbeperkt Sportief (tot voor kort Stichting Gehandicaptensport Nederland) en Special Olympics Nederland.

Aanleiding voor nieuwe naam
Eind vorig jaar is een herpositionering uitgevoerd. Om de nieuwe profilering kracht bij te zetten, zijn een nieuwe naam en look&feel ontwikkeld. Het feit dat de Stichting zich niet alleen op een grotere sportdeelname van mensen met een handicap richt maar ook op bewegen, de feedback vanuit het veld dat een deel van de doelgroepen zich niet door de term ‘gehandicapt’ voelde aangesproken en duidelijkheid ten opzichte van de positie en rol van de Vereniging/Sportbond Gehandicaptensport Nederland en Fonds Gehandicaptensport, vormden hiervoor de belangrijkste aanleiding.

Achterstand in sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap is maar liefst 33% op mensen zonder handicap
In een veranderende samenleving waarin het er voor mensen met een handicap niet eenvoudiger op wordt, blijft de ambitie van Onbeperkt Sportief onverminderd groot: meer mensen met een handicap structureel sporten en bewegen. De achterstand in sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap op mensen zonder handicap is maar liefst 33%. Daaraan wil Onbeperkt Sportief, samen met organisaties in de zorg, het onderwijs, sport, revalidatie en de overheid, iets veranderen.

Over Onbeperkt Sportief
Onbeperkt Sportief ontwikkelt en implementeert programma’s, activiteiten en producten, zoals Special Heroes voor leerlingen in het speciaal onderwijs, Revalidatie, Sport en Bewegen, de Sportmatch voor gemeenten, bijeenkomsten, kennisdeling, advies en brengt organisaties met elkaar in contact. Ook initieert Onbeperkt Sportief monitoring en onderzoek en vertaalt de onderzoeksdata in interventies en adviezen die het veld nodig heeft om haar rol te vervullen binnen de gehandicaptensport.