dinsdag 17 februari 2015

Samenwerkingsovereenkomst met Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Foto: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst, directeur BSNC Ben Moonen en Onbeperkt Sportief directeur Willemijn Baken

Bunnik, 17 februari - De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Ook is voor een aantal doelgroepen een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen. De toegankelijkheid van sportaccommodaties blijft echter achter.

Daarom zijn Stichting Onbeperkt Sportief en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek vandaag een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het doel is om Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties op te stellen en landelijk te verspreiden. Onbeperkt Sportief wilt meer mensen met een handicap stimuleren om te sporten en bewegen. Vanzelfsprekend is toegankelijkheid daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek is hét kenniscentrum voor iedereen die te maken heeft met het beheren, ontwikkelen en realiseren van buitensportaccommodaties. BSNC ontwikkelt kennis, wisselt deze kennis uit binnen de branche en behartigt de belangen van de sector. De overlappende kennisgebieden van beide organisaties zorgen voor een breed gedragen en hoogwaardig partnerschap op dit thema.

De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet voor de ontwerpers en bouwers. Gebruiksgemak en toepasbaarheid in de praktijk staan voorop. Ruim één op de tien Nederlanders heeft een handicap en juist voor hen willen wij gezamenlijk letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten.