woensdag 11 februari 2015

Symposium Bewegen? Ja, natuurlijk!

Op 3 maart 2015 organiseert het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie, met medewerking van de Hersenstichting Nederland, het symposium 'Bewegen? Ja, natuurlijk!'. Doelstelling van het symposium is om kennis over bewegen ens port voor mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening te delen en goede voorbeelden van nieuw aanbod te presenteren.

Eric Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Amsterdam en auteur van o.a. 'Laat je hersenen niet zitten') en Thea Vliet Vlieland (bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van Revalidatieprocessen in het LUMC) onderbouwen het belang van bewegen, specifiek na hersenletsel en presenteren wat onderzoek leert over beweeg- en gedragsinterventies. Ook worden in het ochtendprogramma enkele voorbeelden van good practices gepresenteerd. Vervolgens biedt het middagprogramma 12 workshops, die moeten inspireren tot toepassing in de behandeling of het alledaagse leven van mensen met een beperking.

Doelgroep
Bewegingsagogen, paramedici en andere professionals en vrijwilligers betrokken bij (aangepast) bewegen en sporten, zoals studenten en docenten van beroepsopleidingen.

Kosten en aanmelden
€20 per dagdeel per deelnemer, € 35 voor de hele dag per deelnemer; kosteloos voor studenten en medewerkers van De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie.

Klik hier voor de website van De Haagse Hogeschool met meer informatie en het aanmeldformulier.