Beweeg- en sportloket

Beweeg- en sportadvies op maat
Het besef dat bewegen, sporten en een actieve leefstijl structureel aandacht verdient binnen de zorg, wint steeds meer terrein. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen speelt hier actief op in en legt de verbinding tussen de zorgsector en de sport- en beweegsector. Een Beweeg- en Sportloket in de revalidatie instelling vervult hierbij een belangrijke rol. Een beweeg- en sportconsulent van het loket geeft persoonlijk advies op maat en ondersteunt de revalidant om bewegen en sporten blijvend onderdeel te maken van het dagelijks leven. De beweeg- en sportconsulenten die zich inzetten voor het programma Revalidatie, Sport en Bewegen kunnen verschillende achtergronden hebben. Het kan iemand zijn van het revalidatiecentrum zelf, maar ook iemand van een provinciale sportraad of gemeentelijke beweeg- en sportafdeling. Belangrijk is dat deze medewerkers een werkplek in het ziekenhuis of revalidatiecentrum krijgen. Er hoeft niet fulltime iemand aanwezig te zijn: enkele dagdelen per week is voldoende. De beweeg- en sportconsulenten moeten vooral goed kunnen doorverwijzen. Ze kunnen de patiënten motiveren en kijken waar hun interesses en mogelijkheden liggen. Zo kunnen de patiënten na hun ontslag goed doorstromen naar het reguliere beweeg- en sportaanbod.

De komende vier jaar wordt de methodiek bij 18 revalidatie instellingen geïmplementeerd. Special Heroes Nederland coördineert de landelijke aansturing van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Tegelijk werkt zij bij de uitvoering van het programma nauw samen met veel verschillende partijen in het werkveld van de zorg en de sport.

De Sportloketten in het land

Klik hier voor een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

 

 


Deel deze pagina

Film Revalidatie, Sport en Bewegen

Folder Beweeg- en Sportloket

Boekje: Mijn beweegredenen

Boekje: Het sportloket brengt mensen in beweging

Formats Sportloket