Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen

Handboek RSB

Het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen is een uitgave van Stichting Onbeperkt Sportief. Het Handboek is in juni 2014 voor de tweede keer uitgegeven en is tot stand gekomen in samenwerking met de revalidatie instellingen die deelnemen aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (2012-2015). De werkgroep Bewegen en Sport van de VRA onderschijft de inhoud van het Handboek.

Indeling Handboek
Het huidige Handboek is een doorontwikkeling van het Handboek Revalidatie en Sport uit juli 2001 en het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen uit juni 2011. Het programma is beschreven voor zowel revalidatiecentra als voor ziekenhuizen, al dan niet met een revalidatieafdeling.

  1. Ontstaansgeschiedenis en theoretisch kader programma Revalidatie, Sport en Bewegen
  2. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen
  3. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen als onderdeel van de (revalidatie)behandeling
  4. Counseling en gespreksrichtlijnen
  5. Randvoorwaarden voor de revalidatie-instelling
  6. Randvoorwaarden voor de patiënt
  7. Aandachtspunten plan van aanpak en netwerkanalyse
  8. Financiering Sportloket

Tot slot zijn diverse bijlagen opgenomen waaronder formulieren, die digitaal beschikbaar kunnen worden gesteld.

Bestellen
Het Handboek Revalidatie, Sport en Bewegen is te bestellen bij Special Heroes Nederland via rsb@shnederland.nl. De prijs bedraagt €75,- (exclusief verzendkosten).


Deel deze pagina