vrijdag 28 februari 2014

500e patiënt geïncludeerd bij ReSpAct

Onlangs is de 500e patiënt geïncludeerd bij het landelijke wetenschappelijke onderzoek ReSpAct. Binnen 10 maanden hebben onderzoekers Rolinde Alingh en Femke Hoekstra hiermee een kwart van hun doelstelling behaald. Voor 30 september 2015 moeten er in totaal 2000 patiënten geïncludeerd zijn. Samen met de deelnemende revalidatiecentra en ziekenhuizen gaan de beide onderzoekers zich ervoor inzetten en hun uiterste best doen om dit gezamenlijk te behalen.

Wat is ReSpAct?
ReSpAct is een landelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte tijdens en ná het revalidatieproces. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van het programma. Hiervoor worden deelnemers aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen gevolgd in de tijd. Veranderingen in het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie van deze personen met een lichamelijk beperking en/of chronische ziekte worden in kaart gebracht. Daarnaast zal het proces van de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de verschillende revalidatie-instellingen ook gemonitord worden.

Kijk voor meer informatie op: www.respact.nl