maandag 19 oktober 2015

Actiever in rolstoel door leefstijl interventie

Foto: Promoting Physical Activity in Persons with Subacute Spinal Cord Injury | Credits: Carla Nooijen

Door het toevoegen van een leefstijl interventie aan de revalidatiebehandeling waren mensen met een dwarslaesie 50% actiever in hun normaal dagelijks leven dan mensen die de interventie niet kregen. Bovendien resulteerde de interventie ook in een verminderd risico op hart- en vaatziekten en in een betere sociale participatie. Dat schrijft Carla Nooijen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in haar proefschrift. Zij promoveert op 14 oktober in Rotterdam op onderzoek naar het promoten van dagelijks bewegen bij mensen met een dwarslaesie.

Actief zijn in rolstoel wel mogelijk?
Mensen met een dwarslaesie zijn vaak aangewezen op een rolstoel voor hun lichaamsbeweging. Dit wil niet zeggen dat actief zijn niet meer mogelijk is. Naast voortbewegen met een rolstoel is het ook mogelijk actief te zijn in een handbike, een fiets waarbij je met je handen trapt. Desondanks is bekend dat mensen met een dwarslaesie een erg inactieve leefstijl hebben. Terwijl lichaamsbeweging juist ook voor deze groep, belangrijk is om gezond en fit te blijven. De doelstelling van dit onderzoek was daarom het testen van een nieuwe interventie voor het promoten van lichaamsbeweging bij mensen met een dwarslaesie.

Conditietraining alleen niet genoeg
De laatste jaren wordt meer en meer getraind op conditie tijdens revalidatie. Het idee hierachter is dat wanneer mensen zich fitter voelen, ze ook automatisch actiever zullen zijn. Dit blijkt niet zo te zijn.
Een aanvullende leefstijl interventie lijkt nodig om mensen daadwerkelijk actiever te krijgen. In het onderzoek bestond deze interventie uit gestructureerde gesprekken waarin mensen gecoacht werden om actiever te zijn. Er werd hierbij onder andere gebruik gemaakt van kilometertellers die bevestigd waren aan de rolstoel voor feedback op activiteit en het maken van concrete plannen over hoe en wanneer actief te zijn.

Reguliere behandeling
De onderzoekers pleiten ervoor om deze leefstijl interventie reguliere behandeling te maken voor mensen met een dwarslaesie. Vervolg onderzoek moet uitwijzen of deze interventie ook voor andere doelgroepen effectief is.