dinsdag 1 oktober 2013

Gehandicaptensport in Nederland: infrastructuur verbeterd, deelname blijft achter

Foto: Monitor (On)beperkt sportief 2013

Bunnik, 2 oktober 2013  –  De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Ook is voor een aantal doelgroepen een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen. Ten opzichte van mensen zonder handicap blijft de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap nog steeds achter. Het in eerder onderzoek geconstateerde verschil blijft bestaan. Die verschillen zijn de afgelopen vijf jaar nauwelijks kleiner geworden. De komende tijd is het dan ook zeer gewenst dat overheden en organisaties blijven investeren in de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap.

Dat zijn de voornaamste uitkomsten uit de vandaag verschenen rapportage (On)beperkt sportief 2013 – Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap 2013. De Monitor (On)beperkt sportief 2013 geeft inzicht in sport- en beweegparticipatie van mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap, maar ook van leerlingen in het speciaal onderwijs en gaat tevens in op ontwikkelingen aan de kant van sport- en beweegaanbod. Het rapport is een vervolg op de monitor uit 2008 en omvat een terugblik op de belangrijkste veranderingen in de afgelopen vijf jaar.

De monitor is in opdracht van Stichting Onbeperkt Sportief uitgevoerd door het Mulier Instituut met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS. Minister Schippers: “De programma’s die afgelopen jaren zijn uitgevoerd in het speciaal onderwijs, de zorg en de georganiseerde sport om de sportdeelname van gehandicapten te vergroten, blijken succesvol. Maar het kan nog beter. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de sportdeelname van mensen met een handicap de komende jaren verder wordt vergroot. Want iedereen die dat graag wil, moet kunnen sporten en bewegen!” (Uit: Voorwoord (On)beperkt sportief – Monitor sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap 2013).

Aanpak via vindplaatsen blijkt succesvol
Nederland kent circa 1,6 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke handicap in de leeftijd 12 tot en met 79 jaar. Naar schatting hebben 130.000 mensen een verstandelijke handicap (AWBZ), van wie circa 60.000 mensen een matige of ernstige verstandelijke handicap hebben. Ongeveer 70.000 kinderen maken vanwege de aard van hun handicap of stoornis gebruik van het speciaal onderwijs. De groepen verstandelijk gehandicapten en kinderen met een handicap in het speciaal onderwijs zijn het kleinst in omvang, maar worden goed bereikt met de landelijke sportstimuleringsprogramma’s Special Heroes en Zo kan het ook!. Interventies die zich richten op de plaatsen waar mensen met een handicap zich bevinden blijken succesvol te zijn. De groep mensen met een lichamelijke handicap is het grootst en meest divers van aard. Een groot deel van deze 1,6 miljoen mensen met een matige of ernstige lichamelijke handicap is echter niet via deze zogeheten ‘vindplaatsen’ te bereiken.

De onderzoekers doen in het rapport concrete aanbevelingen om de sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te stimuleren en te vergroten. Want ondanks de geconstateerde verbeteringen in de sportinfrastructuur voor mensen met een handicap dankzij onder meer de programma’s Special Heroes, Zo kan het ook! en het programma van NOC*NSF Uitdagend Sportaanbod zijn blijvende investeringen hard nodig om de achterstand in sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap te verkleinen. Een mooie uitdaging voor de toekomst is dan ook het investeren in de samenwerking met nieuwe en bestaande ‘vindplaatsen’, zodat meer mensen met een handicap worden bereikt.

Het onderzoeksrapport (On)beperkt sportief 2013 kan besteld worden bij Arko Sports Media of download de pdf.