dinsdag 30 september 2014

Gemeente Tilburg Sportgemeente van het jaar 2014

Eindhoven, 24 september 2014 – De gemeente Tilburg heeft de eervolle titel ‘Sportgemeente van het Jaar 2014’ in de wacht gesleept. Dit is tijdens het jubileumcongres van Vereniging Sport en Gemeenten in Eindhoven bekendgemaakt. Naast de felbegeerde titel ontving de Tilburgse wethouder Hans Kokke uit handen van cabaretier Leon van de Zande een bokaal én een geldprijs om bekendheid te geven aan de titel. De prijs voor het ‘Beste Initiatief 2013/2014’ op sportgebied ging naar de gemeente Breda voor het project ‘Sportsurprise.’

Na een nek-aan-nekrace met de andere genomineerde gemeenten Arnhem en Barneveld was de jury unaniem van oordeel dat de gemeente Tilburg de titel ‘Sportgemeente 2014’ heeft verdiend. De jury stelt in haar rapport dat Tilburg een goede visie heeft en getuigt van doorzettingsvermogen. Het sportbeleid zit stevig in elkaar en is goed geïntegreerd met andere beleidssectoren. 

De jury is erg onder de indruk van reikwijdte van het Tilburgse sportbeleid beleid, de keuzes die daarbij gemaakt worden en de focus op sport en onderwijs. Tilburg maakte jaren geleden de beleidskeuze zich volledig in te zetten op het versterken van de relatie tussen sport en onderwijs en de resultaten daarvan worden nu zichtbaar. Tilburg hecht grote waarde aan het vak bewegingsonderwijs en past om die reden een groot en groeiend aantal echte vakleerkrachten toe in het basisonderwijs. 
 
Het vorig jaar bekroonde beste initiatief op sport- en beweegbeleid – Citytrainers van gemeente ’s-Hertogenbosch– wordt ook door Tilburg succesvol ingezet. De jury noemt het openstaan voor intergemeentelijke samenwerking en het goed gebruik maken van kennis en producten die al aanwezig zijn, een voorbeeld van realistisch lokaal sport- en beweegbeleid. Ook als wapen tegen de bezuinigen op sport zet Tilburg het samenwerken met sportverenigingen, ondernemers en topsporters in. Samenwerken om sport op orde te houden en om sport voor iedereen haalbaar en vooral betaalbaar te houden. Een krachtige regierol van de gemeente is daarbij onmisbaar en de jury heeft geloof in de wijze waarop Tilburg daar invulling aan geeft. De stad beschikt over een mooi aanbod van sportvoorzieningen, heeft een goede sportdeelname en een heldere visie op hoe sport in een tijd van crisis kan overleven. Tilburg is een gemeente die durft te kiezen en dus een waardige Sportgemeente 2014 en deze titel verdient!


De verkiezing
Voor het tweede jaar bestond de Verkiezing ‘Sportgemeente van het Jaar’ uit twee onderdelen. De deelnemende gemeenten hebben een vragenlijst ingevuld waarmee het ‘sportklimaat’ in beeld is gebracht. Daarnaast hebben zij hun Beste Initiatief 2013/2014 op sport- en beweeggebied beschreven. De jury voor de Verkiezing Sportgemeente 2014 bestond uit  vertegenwoordigers  van VNG, NOC*NSF, NISB, Mulier Instituut en Vereniging Sport en Gemeenten.