dinsdag 1 november 2016

Inventarisatie onderzoeken in werkveld revalidatie, sport en bewegen

Binnen het programma Revalidatie, Sport en Bewegen bestond de wens om meer zicht te krijgen op wetenschappelijke onderzoeken binnen het werkveld revalidatie, sport en bewegen. In 2015 is in samenwerking met de onderzoeksgroep ReSpAct (www.respact.nl) een inventarisatie uitgevoerd door twee studenten van het Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

De onderzoekers willen met het overzicht een zo compleet mogelijk beeld geven van al het onderzoek dat vanaf 2000 in het onderzoeksgebied ‘revalidatie, bewegen en sport’ is uitgevoerd of nog loopt. Het grote aantal onderzoeken maakte het echter niet mogelijk om alle onderzoeken binnen het tijdsbestek van de opdracht mee te nemen. Het huidige overzicht is dan ook niet volledig en vormt een uniek maar steeds weer veranderend tijdsbeeld. Aanvullingen zijn dan ook van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie. Het actueel en toegankelijk houden van het verkregen overzicht is een uitdaging. Dit doen we graag samen met u!