woensdag 19 november 2014

Jeugdige deelnemers onderzoek gezocht

De Hogeschool Utrecht (HU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) zijn op zoek naar 150 kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte om deel te nemen aan een onderzoek. Gezonde kinderen die minder bewegen hebben vaak een minder uithoudingsvermogen en een slechtere gezondheid van hart en bloedvaten. Van gezonde kinderen is bekend al dat minder bewegen en een mindere conditie ook kunnen leiden tot een groter risico op blessures, een slechter zelfbeeld, een minder goed concentratievermogen, slechtere schoolprestaties en een slechtere kwaliteit van leven. Nu willen de HU en UMCU voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte ook weten wat het effect van sporten en bewegen is op de conditie en gezondheid en daarmee ook op het risico op blessures, zelfbeeld, etc. Dit is nog niet eerder uitgezocht en juist voor deze groep lijkt het belangrijk om door onderzoek tot de juiste beweegadviezen en trainingsrichtlijnen te komen voor de praktijk.

Het onderzoek bestaat uit twee deelstudies:

  • Health in Adapted Youth Sports Study (HAYSStudy): Case-control studie onder 73 sportende en 73 niet-sportende jongeren met een chronische ziekte of aandoening.
  • Sport-2-Stay-Fit Study (S2SF-Study): Interventiestudie onder 74 kinderen (6-19 jaar) met een chronische ziekte of aandoening.

De twee studies leveren bewijs over de effecten van (aangepast) sporten voor kinderen met een chronische aandoening of ziekte op de volgende uitkomstmaten:

  • Fysieke fitheid
  • Activiteit
  • Cardiovasculaire gezondheid
  • Schoolprestaties
  • Schoolverzuim
  • Blessures
  • Psychosociaal functioneren

Klik hier voor de flyer van het onderzoek. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Health in Adapted Youth Sports, HAYS@hu.nl.