donderdag 29 januari 2015

Jeugdsportfonds, Special Heroes en Menzis nemen belemmeringen weg voor jongeren om te sporten

29 januari 2015 -Zoveel mogelijk leerlingen uit het speciaal onderwijs in de provincie Gelderland lid laten worden van een sportvereniging. Dat is het belangrijkste doel van een proefproject ‘laat geld geen extra beperking zijn’ dat het Jeugdsportfonds (www.jeugdsportfonds.nl), Special Heroes (www.specialheroes.nl) en Menzis (www.sponsorinbeweging.nl) op 1 februari starten. Voor kinderen is het erg belangrijk om samen met leeftijdsgenootjes te sporten: spelenderwijs versterken ze zo samen hun gezondheid en leren ze over fair play en samenwerking. Maar voor kinderen met een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend om gewoon mee te doen bij een sportclub. Zeker niet als er in hun gezin onvoldoende geld is voor contributie of sportuitrusting. Naast een fysieke of mentale beperking mag geld geen extra belemmering voor jongeren vormen om te gaan sporten. Te vaak is het dat nu nog wel, constateert het sportservicepunt Uniek Sporten in Arnhem.

Het Jeugdsportfonds, Special Heroes en Menzis willen die extra beperking wegnemen. Zodat er geen belemmeringen meer zijn voor kinderen om lid te kunnen worden van een sportvereniging. Via het proefproject worden docenten uit het speciaal onderwijs gevraagd als intermediair om kinderen (en hun ouders) te ondersteunen en op weg te helpen naar een sportclub. Ze kunnen helpen bij het aanvragen van een financiële bijdrage voor de contributie van de sportclub of de aanschaf van sportmaterialen. Die bijdrage kan worden aangevraagd bij het Jeugdsportfonds Gelderland of het Jeugdsportfonds Arnhem. Het proefproject duurt ongeveer zes maanden en wordt exclusief in Gelderland gehouden. In september evalueren de betrokken partijen of het project het gewenste resultaat heeft gehad. Als deze nieuwe wijze van intensievere samenwerking inderdaad helpt om meer kinderen over de drempel van de sportvereniging te krijgen, dan wordt het project eventueel landelijk vervolgd.