donderdag 17 december 2015

Kenniscentrum Sport

Vanaf 1 januari gaat Stichting Onbeperkt Sportief samen met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verder als het Kenniscentrum Sport. Ter verduidelijking: het betreft uitsluitend de ‘kennisfuncties’ van Onbeperkt Sportief. Het uitvoeringsdeel van Onbeperkt Sportief inclusief de vervoersregeling en de programma’s Special Heroes, Revalidatie, Sport en Bewegen en Zo kan het ook! gaat door onder een andere naam: Stichting Special Heroes. Special Olympics Nederland blijft als aparte stichting actief. De verschillende organisaties blijven nauw met elkaar samenwerken.

Op weg naar één Kenniscentrum Sport
Onbeperkt Sportief heeft zich gespecialiseerd in het delen van expertise en het stimuleren van sporten en bewegen van mensen met een handicap. NISB heeft zich de afgelopen jaren al toegelegd op het verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden van kennis over sport en bewegen. In opdracht van het Ministerie van VWS worden kennis en expertise van beide organisaties nu geborgd in een landelijk kenniscentrum: het Kenniscentrum Sport en de portal allesoversport.nl. U kunt dus blijven rekenen op kwalitatieve kennisproducten en –diensten en samenwerking voor sport en bewegen van mensen met een handicap.

Nieuw adres vanaf 1 januari 2016: Kenniscentrum Sport, Horapark 4, 6717 LZ Ede (GLD), T 0318 - 490 900, E info@kcsport.nl (vanaf 1 januari), www.kenniscentrumsport.nl (vanaf 1 januari).

Stichting Special Heroes
De vervoersregeling en de programma’s Special Heroes, Revalidatie, Sport & Bewegen en Zo kan het ook! worden vanaf 1 januari 2016 voortgezet onder de vlag van Stichting Special Heroes. Met haar huidige partners NOC*NSF, PO Raad, Menzis en Rabobank Foundation stimuleert Special Heroes meer leerlingen in het speciaal onderwijs om te sporten en bewegen. Ook gaat Special Heroes Art van start met een uitgebreid aanbod aan kunst en cultuuractiviteiten. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt uitgebreid met nieuwe revalidatie-instellingen en ziekenhuizen. Begin 2016 worden de resultaten van het onderzoeksprogramma onder revalidanten verwacht (ReSpAct).

Nieuw adres vanaf 1 januari 2016: Stichting Special Heroes, Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem, T 06 – 1095 4776, E info@specialheroes.nl, rsb@onbeperktsportief.nl, www.specialheroes.nl, www.onbeperktsportief.nl/rsb.

Special Olympics Nederland
Special Olympics Nederland gaat onverminderd voort met het organiseren van internationale en nationale (multi)sport evenementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook het positief beïnvloeden van houding en gedrag jegens mensen met een verstandelijke beperking is een van de belangrijkste doelen. Changing lives, changing attitudes: Special Olympics verandert levens; niet alleen van de sporters maar ook van hun omgeving.

Vanaf 1 januari 2016 is Special Olympics Nederland gevestigd in het Huis van de Sport in Nieuwegein: Wattbaan 31 – 49, 3439 ML Nieuwegein, E info@specialolympics.nl, www.specialolympics.nl.