woensdag 24 september 2014

Monitor 1-meting Revalidatie, Sport en Bewegen online

Foto: De tussenrapportage van de monitor Revalidatie, Sport en Bewegen

De uitgebreide rapportage met daarin de resultaten van de 1-meting van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is gereed.  Klik hier voor het gehele document.

Download hier de samenvatting van de Monitor met daarin de belangrijkste aandachtspunten.

Op het moment van de tussenmeting zijn duidelijke vorderingen zichtbaar met betrekking tot de implemen-tatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen in de deelnemende instellingen in vergelijking met de nulmeting. Om te bepalen of de doelstellingen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen eind 2015 behaald worden, worden de professionals in het najaar van 2015 opnieuw gevraagd om de monitor vragenlijst in te vullen. Ook blijft de registratietool tot eind 2015 actief om het bereik van Revalidatie, Sport en Bewegen te evalueren. De deelnemers aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt ook gevraagd mee te doen met het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct. Aan de hand van de vragenlijsten die onderdeel zijn van het onderzoek, worden ook gegevens over de deelnemers van ReSpAct verzameld. De resultaten die in het kader van de monitor relevant zijn, worden ook in de eindrapportage gepresenteerd.

Ter ondersteuning en verdieping van de kwantitatieve gegevens, wordt in de resterende programmaperiode ook aandacht besteed aan de verzameling van kwalitatieve data. Dit gebeurt in de vorm van interviews en focusgroepen met de betrokken professionals. Deze resultaten worden in de eindrapportage meegenomen. Bij de eindrapportage zullen alle verzamelde gegevens op de verschillende niveaus (patiënt en organisatie) en op verschillende momenten in de tijd (T0, T1, T2) worden samen gebracht en gepresenteerd.