maandag 20 april 2015

Mulier Instituut en FOQUS ontwikkelen app sportaccommodaties onbeperkt toegankelijk met steun Revalidatiefonds

Het Mulier Instituut en FOQUS gaan in samenwerking met diverse partners de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking inventariseren. Het project wordt financieel ondersteund door het Revalidatiefonds.

Het onderzoek heeft als doel om de kennis over de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking te vergroten door:

  • Meer zicht te krijgen op de belemmeringen die mensen met een handicap en/of chronische aandoening beleven bij het bezoeken van een sportaccommodatie.

  • De stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid) van sportaccommodaties in beeld te brengen met behulp van een app, die door mensen met een beperking wordt gebruikt.

  • Het bewustzijn over het belang van een goede toegankelijkheid van sportaccommodaties voor de sportdeelname van mensen met een beperking vergroten bij media, publieke opinie, exploitanten en bouwers van sportaccommodaties, sportorganisaties, beleidsmakers en politici.

Bij de ontwikkeling van de app werkt het Mulier Instituut onder andere samen met de volgende organisaties:

De app wordt ontwikkeld  in nauwe samenspraak met mensen met een beperking. De eerste resultaten van het project worden tijdens de Week van de toegankelijkheid gepresenteerd, van 5 tot 10 oktober 2015.

Nadere details volgen binnenkort in het themadossier gehandicaptensport.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert.