dinsdag 15 december 2015

Nieuw! Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties

Foto: De Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties van Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC | Credits: Boyd Smith

Bunnik, 15 december 2015 Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld en presenteren deze vandaag. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties.

Sport en bewegen draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven, voor mensen met of zonder beperking. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen voor mensen met een beperking. Bij een aantal doelgroepen is er ook een voorzichtige toename zichtbaar. De toegankelijkheid van de sportaccommodaties blijft echter achter, terwijl het een belangrijke randvoorwaarde is om sport en bewegen voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

 “Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking en juist voor hen willen wij letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten,” aldus Willemijn Baken, directeur Onbeperkt Sportief, en Ben Moonen, directeur BSNC.

Klik hier voor een digitale versie van de Richtlijnen.

Wilt u meer informatie over de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties? Neem dan contact op met:

De Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties zijn mede mogelijk gemaakt door: