donderdag 17 april 2014

Prestatie-indicatoren revalidatie, bewegen en sport beschikbaar

Foto: Voorkant flyer prestatie-indicatoren

De Werkgroep Bewegen en Sport van de VRA (WVBS) heeft in nauwe samenwerking met Stichting Onbeperkt Sportief vijf prestatie-indicatoren ontwikkeld. Tijdens het Colloquium van de VRA, op 11 april, zijn deze prestatie-indicatoren gepresenteerd.

Het belang van bewegen, sport en een actieve leefstijl behoeft weinig extra betoog, ook als een integraal en herkenbaar onderdeel van de revalidatiebehandeling.

De Werkgroep Bewegen en Sport van de VRA (WVBS) heeft in nauwe samenwerking met Stichting Onbeperkt Sportief vijf prestatie-indicatoren ontwikkeld die revalidatieartsen, bewegingsagogen, fysiotherapeuten en sport- en beweegconsulenten een duidelijke leidraad bieden om het bevorderen van een actieve leefstijl van de revalidant inzichtelijk en transparant te maken.

De WVBS nodigt u van harte uit om de indicatoren te gebruiken binnen uw eigen instelling.

Kijk voor meer informatie bij de Werkgroep Bewegen en Sport van de VRA.