maandag 3 november 2014

Proefschrift Measuring physical fitness in older adults with intellectual disabilities

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft Alyt Oppewal haar proefschrift Measuring physical fitness in older adults with intellectual disabilities- moving towards practice met succes verdedigd.

Het proefschrift gaat over het meten van lichamelijke fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking. Lichamelijke fitheid is sterk gerelateerd aan de gezondheid en beperkingen in het dagelijks leven. Fit zijn is dan ook een essentiële factor voor gezond ouder worden. Aangezien de levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking toeneemt, kunnen fitheidstesten een belangrijk middel zijn in het optimaliseren van de zorg voor deze verouderende bevolkingsgroep. Echter zijn er op dit moment nog geen geschikte fitheidstesten beschikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking, dus hier was meer onderzoek naar nodig. In dit proefschrift zijn allereerst criteria opgesteld waaraan een ideale fitheidstest moet voldoen als men deze in de dagelijkse praktijk wil gebruiken. Voor een aantal geselecteerde fitheidstesten is vervolgens het gebrek aan kennis op deze criteria in kaart gebracht. Het gebrek aan kennis omtrent uitvoerbaarheid, interpretatiemogelijkheden en de voorspellende waarde van fitheidstesten wordt behandeld in dit proefschrift.

Het volledige proefschrift is te downloaden op: http://www.e-pubs.nl?epub=a.oppewal