woensdag 1 juni 2016

Sponsortocht levert 17.023 euro op voor RSB

Foto: Op de foto v.l.n.r. Cornelis Schoorl , in de rolstoel: Dirk Jan Koehoorn, Danique Molendijk en Wietse Speerstra van De Heeren van Rinsma. | Credits: bron: Waldnet.nl

De Revalidatie Friesland Sponsortocht, die op zaterdag 23 april jl. plaatsvond, heeft maar liefst 17.023 euro opgebracht voor het programma 'Revalidatie, sport en bewegen.' Hieronder een bericht over dit fantastische initiatief (bron: www.waldnet.nl).

BEETSTERZWAAG - 'Sporten en bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking', dat was het goede doel van de Revalidatie Friesland Sponsortocht. Een geslaagde actie: op zaterdag 23 april deden bijna 700 mensen mee aan de Revalidatie Friesland Sponsortocht. Vorige week donderdag werden in Gorredijk, bij sponsor Rinsma Fashion, de prijzen verloot en uitgedeeld aan de deelnemers die meededen aan de sponsoractie. In totaal brachten alle deelnemers en bedrijven maar liefst 17.023 euro bijeen voor het goede doel.

Een groot aantal bedrijven was bereid om het goede doel te steunen met een financiele bijdrage en/of een prijs beschikbaar te stellen voor de deelnemers die meededen aan de sponsoractie. Deelnemers die geld inzamelden voor het goede doel, maakten zo kans op een weekendje Landal GreenParks, een modecheque van Rinsma Fashion en een van de andere prijzen.

Zo bracht deelneemster Danique Molendijk 842,62 euro mee aan sponsorgeld, waarmee ze een modecheque won. Danique was, na een heftig ongeval, zelf ook patiënt bij Revalidatie Friesland en zag de tocht vooral als een kans om haar eigen grenzen te verleggen. Deelnemer Dirk Jan Koehoorn zamelde 73 euro aan sponsorgeld in en won een diner bon van Kota Radja. Hij zit zelf in een rolstoel en werd 23 april door een familielid geduwd en kon zo meedoen aan het hardloopparcours. Het weekendje weg ging naar deelnemer Cornelis Schoorl.

Goede doel: project revalidatie, sport & bewegen
De uiteindelijke opbrengst van de tocht komt ten goede aan het programma ‘Revalidatie, Sport en Bewegen’ wat gericht is op het structureel aanbieden van sport en bewegingsadvies aan (ex-)patiënten tijdens en na het revalidatieproces. Het doel is mensen met een lichamelijke beperking een gezonde (sportieve) actieve leefstijl te laten ontwikkelen en deze ook te behouden. Dit om zo de kwaliteit van hun persoonlijk leven te verbeteren.

Over Revalidatie Friesland
Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen.

In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.