dinsdag 29 april 2014

Sportstimuleringsprogramma Special Heroes wil deelname aantal scholen voor speciaal onderwijs aan Koningsspelen verhogen

Foto: Special Heroes | Credits: Ronald Hoogendoorn

Bunnik, 29 april 2014 - Op 5.500 basisscholen in Nederland vonden afgelopen vrijdag de Koningsspelen plaats. Maar liefst 1 miljoen leerlingen namen deel aan diverse sport- en spelactiviteiten, een groot succes! Echter, van de scholen voor speciaal onderwijs doet slechts zo’n 10% mee van het totaal aantal scholen voor speciaal onderwijs. Het landelijk sportstimuleringsprogramma Special Heroes streeft ernaar dit aantal in 2015 flink te verhogen.

Sport- en beweegdeelname voor kinderen en jongeren is een actueel thema. Sport en bewegen voor kinderen met een beperking is zo mogelijk nog urgenter. Leerlingen in het speciaal onderwijs sporten minder dan leerlingen in het regulier onderwijs. Het percentage kinderen en jongeren dat niet sport bedraagt 16%. In de vier clusters van het speciaal onderwijs loopt dit percentage uiteen van 24 – 31%.

Erna Mannen, programmamanager Special Heroes: “Sport en bewegen vergroot je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Juist voor kinderen en jongeren met een beperking is dat extra belangrijk. Ook is de drempel om lid te worden van een sportvereniging voor hen vaak groot. Het programma Special Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennis maken met verschillende sporten en maakt de stap naar een sportvereniging makkelijker. Vanuit ons programma willen we scholen voor speciaal onderwijs stimuleren om volgend jaar ook aan de Koningsspelen mee te doen als afsluiting van het Special Heroes jaar. Tijdens dit soort evenementen ervaren de leerlingen hoe bijzonder het is om op een podium samen te sporten.”

Meer leerlingen structureel aan het sporten door Sportstimuleringsprogramma Special Heroes

In de periode 2009 – 2013 hebben 23.330 leerlingen aan Special Heroes deelgenomen. Het percentage leerlingen, dat lid is geworden van een sportvereniging en daarmee meer structureel is gaan sporten, is in deze periode met 12% gegroeid. Een onlangs verschenen onderzoek binnen een pilot in het cluster 4 onderwijs (voor leerlingen met gedragsproblemen en autisme) toont ook goede resultaten: 87% van de aanwezige leerlingen op de deelnemende scholen heeft gedurende de projectperiode kennis gemaakt met diverse vormen van sport en bewegen. Ook hier is het percentage leerlingen dat structureel is gaan sporten met 12% gegroeid.

Special Heroes is een samenwerkingsverband van Stichting Onbeperkt Sportief, PO-Raad en NOC*NSF.