woensdag 12 februari 2014

Toegankelijke indoor sportaccommodaties

Foto: De Richtlijnen Toegankelijkheid met v.l.n.r. wethouder Antoinette Laan, directeur Onbeperkt Sportief Willemijn Baken en toernooidirecteur Esther Vergeer. | Credits: Rachel Richardson

Rotterdam, 12 februari 2014 De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt in het realiseren van een infrastructuur voor het sporten en bewegen van mensen met een handicap. Ook is voor een aantal doelgroepen een voorzichtige toename zichtbaar in het aantal mensen dat deelneemt aan sport en bewegen. De toegankelijkheid van indoor sportaccommodaties blijft echter achter.

Dat is de voornaamste reden dat de publicatie Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties vandaag is verschenen. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. Eén op de tien Nederlanders heeft een lichamelijke beperking en juist voor hen willen wij letterlijk drempels verlagen om te kunnen sporten.

De Richtlijnen zijn, mede op initiatief van de Gemeente Rotterdam, ten opzichte van de vorige druk (het Handboek Basis kwaliteitseisen integrale toegankelijkheid sportaccommodaties uit 2001) volledig herzien en aangepast aan de huidige regelgeving en inzichten.

Rotterdam gaat dan ook meteen aan de slag met de Richtlijnen en stelt 3,2 miljoen beschikbaar om bestaande accommodaties toegankelijk te maken. Wethouder Antoinette Laan: ‘We nemen de richtlijnen over voor zowel nieuwe als bestaande gemeentelijke accommodaties en we gaan ze meteen in praktijk brengen. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat iedereen die wíl sporten, ook kán sporten. Rotterdam telt zo’n 60.000 mensen met een beperking. Juist voor hen worden er soms letterlijk drempels verlaagd.’

Het ABN AMRO Wheelchair Tennis Tournament was de locatie voor de presentatie. Toernooidirecteur Esther Vergeer was aanwezig om ook haar ervaring te delen. ‘Toegankelijkheid is altijd een uitdaging ook voor het ABN AMRO World Tennis en Wheelchair Tournament. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn, met kleine ingrepen kan er al veel bereikt worden.’

Klik hier voor een digitale versie van de Richtlijnen.