Borgen

Sport en bewegen verdient een structurele plek binnen elke zorginstelling. Met een project of  evenement  worden vaak mooie resultaten bereikt, maar hoe borg je sportieve interventies in het beleid?

Zorgplan
Een van de manieren is het opnemen van sport en bewegen in het zorgplan van elke client. Dit kan al met een kritische vraag zoals bij Gemiva-SVG Groep gebeurt of zoals bij 's Heeren Loo Noordwijk; daar wordt per cliënt een uitgebreid beweegplan opgesteld. Door sport en bewegen te integreren in de zorgplannen worden resultaten en sportieve interventies geborgd.

Zie verder in de rechterkolom meer informatie over het zorgplan en het stappenplan zorgplan.

Bewegen integreren in de praktijk
Bij Gemiva-SVG Groep wordt dagelijks gewerkt aan bewegingsstimulering van clienten; de bewegingsagogen dagen begeleiders uit hieraan mee te werken. Ook worden resultaten gehaald met concrete tools als de beweegtas, curcussen en nog veel meer….      

Leerafdeling
Een leerafdeling is een samenwerkingsverband tussen een onderwijsinstelling en een organisatie. Meerdere stagiaires lopen binnen een afdeling stage bij een organisatie bij dit concept. Op deze manier leer je van en met elkaar. De leerafdeling is gericht op verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Het komt tegemoet aan de nieuwste principes van beroepsgericht leren en geeft opleiden een centrale plek binnen organisaties.

Kijk in de rechterkolom voor het stappenplan voor het opzetten van een leerafdeling.


Deel deze pagina