Gemeentelijke Sportmatch Gehandicapten

Om initiatieven die gehandicaptensport bevorderen blijvend lokaal en regionaal te verankeren is de rol van gemeenten onmisbaar. Zeker nu gemeenten belast zijn met de uitvoering van een aantal wetten die ook de gehandicaptensport raken, waaronder de WMO. Stichting Special Heroes Nederland ziet voor zichzelf een rol weggelegd om gemeenten te ondersteunen met de juiste kennis. Dit is nu mogelijk met behulp van een nieuw model, “de gemeentelijke Sportmatch Gehandicaptensport”. Hiermee kan de potentiële behoefte aan gehandicaptensport per gemeente (en wijk) in kaart worden gebracht. Deze wordt vervolgens afgezet tegen het aanbod voor sporters met een handicap. Met behulp van deze match kan de betreffende gemeente geadviseerd worden welke verbeteringen of interventies op het gebied van gehandicaptensport mogelijk zijn. Om na te gaan wat de waarde van het model in de praktijk is heeft de voormalige stichting Onbeperkt Sportief, met ondersteuning van het Mulier Instituut, twee pilots uitgevoerd voor de gemeenten Utrecht en Montfoort.

Het Mulier Instituut werkt nu met Kenniscentrum Sport samen om de sportmatch (door) te ontwikkelen en toepasbaar te maken voor andere gemeenten. Dit proces is nog niet voltooid. Afhankelijk van onder andere de informatie waarover gemeenten zelf beschikken, wordt een rapportage opgesteld met de volgende onderdelen:

  • Een schatting van het aantal mensen dat een matige of ernstige lichamelijke handicap heeft, berekend op basis van landelijk bevolkingsonderzoek;
  • Een overzicht van de vindplaatsen van mensen met een handicap in een gemeente;
  • Een overzicht van het gemeentelijke sportaanbod voor mensen met een handicap;
  • Een analyse van de (mis)match, waar lijken (de potentiële) vraag en aanbod elkaar wel en niet te raken;
  • Aanbevelingen ten aanzien van interventies die de gemeente kan toepassen om de sportdeelname van mensen met een handicap te bevorderen.

De informatie wordt in kaart gebracht in de vorm van tabellen (aantallen) en kaarten (geografische informatie).

Special Heroes Nederland is aanspreekpunt voor gemeenten die interesse hebben in de sportmatch.

Erna Mannen

Manager
06-43004706

Deel deze pagina