Lokaal sportbeleid

Special Heroes Nederland helpt gemeenten bij het maken van sportbeleid voor mensen met een handicap. Het streven is dat gehandicaptensport integraal onderdeel uitmaakt van het totale sportbeleid. Wij zetten ons in voor het opheffen van gemeentelijke belemmeringen voor mensen met een handicap en het creëren van een gunstig klimaat om te kunnen sporten en bewegen. Denk daarbij aan het adviseren over gemeentelijke vervoersregelingen, adviseren over kaderopleidingen en het  organiseren van sportdepots zodat mensen met een handicap verschillende sporten kunnen proberen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) speelt een belangrijke rol voor sporters met een handicap. Wij adviseren gemeenten ook over het aanpassen van hun specifieke WMO verordeningen, zodat sporters met een handicap aanspraak kunnen maken op die sporthulpmiddelen die noodzakelijk zijn voor hun gezonde sportbeoefening.

Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten

Sporters met een handicap lopen vaak letterlijk tegen gemeente grenzen aan. Door het kleine aantal sporters met een handicap binnen een gemeente is het vaak moeilijk om voldoende sporters te vinden om een vereniging draaiende te houden. Om hun sport toch te kunnen beoefenen moeten sporters met een handicap daarom vaak naar een andere gemeente reizen. Op dat moment zorgen de verschillen in gemeentelijk beleid voor allerlei problemen die de sportbeoefening van gehandicapten belemmert. Zo wordt vaak alleen sportvervoer binnen de eigen gemeentegrenzen vergoed en hebben gemeenten geen zicht op sporten die door haar inwoners over de gemeentegrens worden beoefend. Hierdoor worden sommige sporthulpmiddelen niet verstrekt terwijl de sporten wel beoefend worden en zijn de verschillen in WMO verstrekkingsregel soms van nadelige invloed op de sportbeoefening.

Om deze gemeentelijke belemmeringen te nivelleren stimuleert Special Heroes Nederland regionale samenwerking tussen de gemeenten om zo samen de gehandicaptensport te ondersteunen. Kernwoorden zijn daarbij afstemming, coördinatie en meer sporters met een handicap laten sporten met inzet van dezelfde middelen!

Special Heroes Nederland heeft aan de basis gestaan van een aantal interessante samenwerkingstrajecten waarbij spectaculaire resultaten zijn bereikt in het verhogen van de sportdeelname- en sportmogelijkheden voor mensen met een handicap! Een mooi voorbeeld van een goed samenwerkingsproject is 'iedereen kan sporten' in Noord- Limburg.


Deel deze pagina