Monitoring en onderzoek

ReSpAct is een landelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van het programma. Klik hier voor meer informatie.

Uit meerjarige onderzoeken blijkt dat door Revalidatie, Sport en Bewegen deelnemers meer gaan sporten en bewegen. Positieve veranderingen zijn al zichtbaar na een jaar. Er is duidelijk een verhoging van de dagelijkse activiteit te zien. Zowel patiënten als de deelnemende centra geven aan dat het contact met de sportconsulent hierin een belangrijke rol speelt. Niet alleen tijdens de revalidatie maar ook na ontslag. Het contact met de sport- en beweegconsulent zorgt ervoor dat mensen structureel actiever blijven. Doordat de patiënten meer zijn gaan bewegen na ontslag, is de zorgconsumptie merkbaar afgenomen. Patiënten voelen zich fitter en hebben een betere doorbloeding. De gezondheidswinst bij deze groep mensen is groot. Bovendien komen ze op deze manier onder de mensen en voelen zich minder alleen. 

Revalidatie, Sport en Bewegen is in 2014 een monitoring gestart en inmiddels zijn de resultaten van de 0-meting, 1-meting en eindmeting beschikbaar:


Deel deze pagina