Nieuws vanuit ReSpAct

Stand van zaken
In vrijwel alle instellingen is de inclusie van patiënten voor het onderzoek ReSpAct in volle gang. Op dit moment staat de teller op 236 deelnemers. Het is goed om te zien dat het aantal patiënten die we met elkaar includeren nog steeds maandelijks toeneemt. De inspanningen van alle betrokkenen wordt daarmee zichtbaar. Ook zien wij dat de uitvoering van het onderzoek door de sport- en beweegconsulenten meer en meer routine aan het worden is. Wij zijn blij te zien dat iedereen zich ervoor inzet om het onderzoek tot een succes te maken. Nu is het zaak om deze mooie stijgende lijn met elkaar vast te houden!

0-meting programma Revalidatie, Sport en Bewegen
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van de rapportage met daarin de resultaten van de 0-meting van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Deze 0-meting levert ons, maar ook het werkveld veel informatie en ook aandachtspunten voor de resterende programmaperiode op. Tijdens de landelijke bijeenkomst op 11 oktober jl. zijn al een aantal resultaten gepresenteerd. Deze informatie is terug te vinden op de pagina van de groep Revalidatie, Sport en Bewegen op het Revalidatie Kennisnet en op de website van ReSpAct (www.respact.nl/nieuws).

Een resultaat willen we jullie hier echter niet onthouden en dat is de waardering van de betrokken professionals voor het programma. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen wordt gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,1. Dank hiervoor en graag werken we de komende jaren samen met jullie verder aan het realiseren en behouden van een actieve leefstijl bij (ex-)patiënten.

ReSpAct

Deel deze pagina