Overheid

Special Heroes Nederland wil sporters met een handicap volop de mogelijkheid geven om te sporten en bewegen in hun eigen omgeving. Hiervoor is een gezond lokaal sportklimaat nodig. Wij werken daarom samen met gemeenten, provinciën en landelijke overheden om samen de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn om de gehandicaptensport te laten bloeien. Special Heroes Nederland adviseert lokale overheden en ondersteunt hen met actuele kennis en expertise. Gewapend met onze kennis kunnen lokale overheden zich richten op het scheppen van gunstige randvoorwaarden zodat mensen met een handicap ook in hun gemeente op een prettige manier kunnen sporten en bewegen.

Doelstellingen:

  • Wij stimuleren overheden, in alle regio’s van Nederland, om tot beleidsvorming te komen op het gebied van de gehandicaptensport. Om dit te bereiken verspreiden wij op verzoek kennis en informatie over de gehandicaptensport en faciliteren wij kennisdeling van en met netwerkpartners.
  • Op lokaal/provinciaal/regionaal niveau stemmen wij sportvraag en -aanbod zoveel mogelijk op elkaar af. Dit doen wij door het stimuleren van regionale samenwerking en kennisontwikkeling. Op aanvraag verricht Special Heroes Nederland onderzoek naar sportmogelijkheden, sportdeelname en behoeftebepaling van mensen met een handicap.
  • Wij scheppen een gunstig sportklimaat voor sporters met een handicap op gemeentelijk niveau. Dit doen wij door het wegnemen van gemeentelijke belemmeringen die sporten en bewegen voor mensen met een handicap moeilijker maken. Denk hierbij o.a. aan het aanpassen van WMO verordeningen en het stimuleren van integraal sportbeleid.

Erna Mannen

Manager
06-43004706

Deel deze pagina