Prestatie-indicatoren revalidatie, bewegen en sport

De Werkgroep Bewegen en Sport heeft in 2014 in nauwe samenwerking met Stichting Onbeperkt Sportief, vijf prestatie-indicatoren ontwikkeld. Deze bieden revalidatieartsen, bewegingsagogen, fysiotherapeuten en sport- en beweegconsulenten een duidelijke leidraad bij het in de dagelijkse revalidatiepraktijk integreren van bewegen en sport. Klik hier om de volledige set indicatoren te bekijken/downloaden. Ook is informatie te vinden op de ontwikkelde flyer en poster.

De set kan door revalidatie-instellingen worden gebruikt als een intern kwaliteitsinstrument. Daarmee zullen de indicatoren naar verwachting een bijdrage gaan leveren aan borging van bewegen en sport tijdens en na afloop van de revalidatiebehandeling.

Wilt u meer weten over de resultaten van 2014 en de stand van zaken medio 2015, klik dan hier.

We nodigen u van harte uit om de indicatoren te gebruiken binnen uw eigen organisatie. Klik hier om de volledige set indicatoren en het bijbehorende invulformulier te downloaden. 

Beschikbare documenten:

 

Deel deze pagina