Sport en bewegen

Structureel meer sporten en bewegen, binnen of buiten de dag- en woonvoorzieningen staat centraal bij het programma Zo kan het ook! van Special Heroes Nederland.

Binnen de groep cliënten zijn er echter grote verschillen in de mogelijkheden om te sporten en bewegen. Cliënten met een lichte handicap hebben vaak al een invulling van hun vrije tijd. Waar dat sport is, is een stimulans niet meer nodig. Cliënten met een ernstige (meervoudige) handicap kunnen veelal niet zelf kiezen om te bewegen. Zij zijn afhankelijk van hun omgeving om in beweging te komen. In de tussenliggende groepen is het beeld niet eenduidig. Leeftijd en mate van handicap, maar ook plaatselijke faciliteiten en randvoorwaarden zijn hier zeer bepalend.

Hoe pakt zorginstelling Talant sporten en bewegen aan?

Deel deze pagina

Jos Frowein, bewegingsagoog Sherpa

"Clienten kunnen veel meer dan we denken. Het gaat niet altijd om sporten en werken. Bewegen zit 'm ook in kleine dingen. Laat clienten zelf het kopje naar de keuken naar brengen en blaadjes harken. Of laat ze groenten snijden en helpen met koken."