Vervoersregelingen op een rij

In Nederland zijn er een aantal vervoersregelingen voor mensen met een handicap. Alle regelingen hebben als uitgangspunt dat het een oplossing biedt voor mensen met een handicap die niet met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Afgezien van de vervoersregeling die Special Heroes Nederland regelt met financiering van het Ministerie van VWS, zijn er nog een aantal algemene vervoersregelingen waarvoor u misschien in aanmerking kan komen.

Valys

Valys is taxivervoer voor mensen met een chronische ziekte of handicap en voor ouderen. Omdat het openbaar vervoer nog niet overal voldoende toegankelijk is voor mensen met een handicap, kunnen zij gebruik maken van Valys. Daarvoor is een Valyspas nodig, die aangevraagd kan worden bij Valys. U moet dan wel één van de volgende documenten hebben:

 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;
 • een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
 • een OV-begeleiderskaart.


U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 ov-zones vanaf uw woonadres. Voor vervoer dichterbij huis kunt u terecht bij uw gemeente. U kunt uw reis met uw Valyspas telefonisch boeken via 0900 – 9630 of via de website www.valys.nl. Ook kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Elke pashouder krijgt (in 2017) een persoonlijk kilometerbudget van 600 kilometer per jaar. Dit budget is voor vervoer per (deel)taxi buiten de eigen regio.

Kunt u door uw handicap niet met de trein reizen (ook niet met begeleiding) en heeft u geen gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder? Dan kunt u misschien een hoog persoonlijk kilometerbudget aanvragen van 2.250 kilometer per jaar (regeling voor 2017).

Voor een taxirit binnen uw persoonlijke budget betaalt u € 0,20 per kilometer. Als u meer kilometers maakt dan uw persoonlijk budget, dan betaalt u € 1,31 per kilometer.

Meer informatie hierover kunt u lezen op: https://www.valys.nl/wat-is-valys/valys-basis/hoe-vraag-ik-een-pas-aan

Regiotaxi

Regiotaxi is een openbare vervoersdienst voor iedereen die niet met het gewone openbaar vervoer kunnen reizen. Dus ook voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. De Regiotaxi brengt u van de voordeur van uw vertrekadres naar de voordeur van uw bestemming, met een maximum van vijf ov-zones. U hoeft dus niet bij een halte te wachten. Over het algemeen rijden de regiotaxi’s enkel van ’s ochtends t/m ’s avonds (niet ’s nachts). U deelt de taxibus met andere passagiers, daardoor bent u soms iets langer onderweg.

De Regiotaxi is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Bijvoorbeeld omdat:

 • u te ver van een bushalte af woont;
 • de gewone bus ’s avonds niet rijdt;
 • u minder mobiel bent;
 • u aangepast vervoer nodig heeft.


Voor reizigers die regelmatig de Regiotaxi gebruiken is er een speciale klantenpas zodat u niet bij iedere reservering opnieuw uw gegevens hoeft door te geven.

Voor iedere rit betaalt u een instaptarief en een vast tarief per OV-zone. Voor reizigers met een Wmo-indicatie van hun gemeente geldt een aangepast tarief. Deze tarieven verschillen per gemeente. Voor meer informatie over een Wmo-indicatie kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Provinciale vervoersregelingen

Een aantal provincies hebben een lokale vervoersregeling of denken daar over na. Zo heeft de Provincie Limburg een aanvullende regeling voor haar verenigingen die een aanbod hebben voor sporters met een beperking.

Gehandicapte sporters en de verenigingen of stichtingen die sport en bewegen voor gehandicapten aanbieden, kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke vervoerskosten. Bijvoorbeeld omdat ze verder moeten reizen voor competitieduels, of omdat regulier vervoer niet voldoet vanwege de speciale vervoersbehoeften. Om deze drempel te verlagen, bieden gemeenten, Provincie en Huis voor de Sport de “Vervoersregeling Gehandicapte Sporters”.

Als vereniging of stichting kunt u elk jaar middels een speciaal declaratieformulier vervoersbewegingen van uw gehandicapte leden/deelnemers naar trainingen, instuiven, competitie en sportevenementen opgeven. Als u wilt meedoen, zijn de volgende regels voor u van belang:

 • Het maakt niet uit of de vereniging het vervoer heeft georganiseerd of dat de sporters dit zelf regelen. Ook de vervoerswijze is (meestal) niet van belang. De toekenning volgt immers altijd op basis van de afstand tussen woonpostcode van de individuele leden en de sportpostcode, ook als u bijvoorbeeld centraal vervoer heeft geregeld.
 • U mag kiezen of u de opbrengst uitkeert aan uw leden (als ze zelf voor vervoer zorgen) of dat u het geld zelf inzet. Als u maar zorgt dat het de bovenlokale vervoerskosten verlicht.
 • Alleen voor activiteiten waarbij tussen woonadres en sportadres een gemeentegrens is overschreden, wordt een bijdrage toegekend.
 • Alleen voor leden die wonen in een gemeente die meedoet aan de regeling, staat een bijdrage ter beschikking.


Verenigingen die willen meedoen kunnen zich melden bij Huis voor de Sport. U krijgt dan één keer per jaar (in het eerste kwartaal) een formulier met duidelijke instructies. Daarop kunt u vervoersbewegingen over het voorgaande jaar invullen. Heeft u al eerder meegedaan? Dan hoeft u niets te doen; u krijgt het volgende jaar weer een formulier. Na de zomer volgt op basis van uw declaratie een uitbetaling naar rato van het toegekende aantal kilometers. Het bedrag per kilometer kan per jaar verschillen, omdat de totale pot wordt verdeeld over het aantal kilometers dat we in totaal goedkeuren. En dat kan variëren.

Huis voor de Sport verzorgt de administratieve afhandeling van de regeling en verzamelt ieder jaar de middelen die worden opgebracht door de Provincie en de deelnemende gemeenten. In totaal is er zo’n € 80.000,- ter beschikking. Om u aan te melden of voor info over alle regels kunt u contact opnemen met Huis voor de Sport via 046 4770590 of vervoersregeling@huisvoordesport.org.


Deel deze pagina